Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2011.

Unohtakaa persut

Persu-agenda on suurelta osin retoriikkaa, joka kulkee näin: kielletään ongelmien monimutkaisuus, kiinnitetään yksittäiset ongelmat johonkin ulkopuoliseen tahoon ja ratkaistaan ne eristäytymällä, sulkemalla pois tuo taho, ”ne” eroon ”meistä”. Millä pirulla te estätte talouskriisit ja ekokatastrofit sekä niistä johtuvat konfliktit, joilla on oikeasti vaikutusta hyvinvointiimme? On aika unohtaa persu-agenda ja keskittyä todellisiin ongelmiin niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Nyt >kirkkovene< oikeesti!

Miten estää viha?

En kysy halla-aholaisilta, kaduttaako tai tuntevatko vastuuta. Kysyn, mitä heidänkin pitäisi nyt tehdä, jotta sama ei toistuisi. En käytä tragediaa poliittisena välineenä, vaan peräänkuulutan estämään tulevat uhrit.

Opetus, miksi

Nyt on tarvetta tukiopetukselle. Hallitusohjelman leikkauslistaa lukiessa on pakko kerrata, miksi opetusala on ensiarvoinen Suomelle. Suomi elää viennistä. Vienti perustuu teknologialle ja sisällöntuotannolle ja tuotteita kehittäville sisämarkkinoille. Teknologia perustuu tieteelle. Sisällöntuotanto perustuu kommunikaatio-osaamiselle, taiteelle ja tieteelle. Sisämarkkinat perustuvat väestölle, joka osaa käyttää vientituotteita. Tiede, taide ja väestön osaavuus perustuvat opetukselle.

Seksi, vapaus, tanssi

(Nopea yritys ajatella vapaasti Platonin Faidrosta ja Pitoja sekä Valtion musiikkia, Heideggerin Ereignista, kosketusta, teologiaa, sekä asiaan liittyviä kliseitä uudella tavalla...) (Ja ehkä myös kysellään Klossowskin Roberten, Bataillen, Kortteisen viinmarjapensaiden perään. Tai sitten tämä on vain Jean-Luc Nancyn Corpuksen tulkintajuonteita?)

Luonnos rasisminvastaiseksi lausumaksi

Koska Perussuomalaisten  lausuma "Syrjintää, rasismia ja väkivaltaa vastaan"  on saanut aiheellista kritiikkiä, on mielekästä esittää uusi lausuma, ja kysyä, voisivatko Perussuomalaiset ja muutkin puolueet tai niiden eduskuntaryhmät allekirjoittaa tämän:  

Positiivinen syrjintä ja rasismin tuomitseminen

"Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä. – – Samalla kutsumme muut eduskuntaryhmät liittymään ja sitoutumaan tähän julistukseen sekä rankaisemaan niitä jäseniään, jotka sanoin tai teoin loukkaavat tässä julistuksessa esitettyjä periaatteita." Näin suoraselkäisesti Perussuomalaiset , tuo humanismin horjumaton etuvartio ja ihmisarvojen ylin airut, tuomitsee ankarasti ja pelotta muissa puolueissa rehottavan julkean rasismin.

Minä teen nyt taidetta. Taide tekee nyt minua.

Kuva
Kesto: vajaat parikymmentä minuuttia. Mustavalkoinen. John Baldessari ”I am making art” , 1971. Tätä pidetään videotaiteen merkkiteoksena. Videollaan Baldessari ottaa asentoja, jotka ovat kuin patsas tai maalauksen hahmo, ja hokee tekevänsä taidetta.

Maahanmuuttokritiikin logiikasta ja identiteetistä

Mitä maahanmuuttokritiikki oikeasti kritisoi ja miten hän oikeuttaa kritiikkinsä? Mikä on maahanmuutto-käsitteen logiikka maahanmuuttokriitikon mielessä? Entä mihin sillä yritetään vastata, mihin sillä lopulta pyritään ja miksi se epäonnistuu siinä?

Ihmisarvon aksiomaattisuudesta

Vastaus Jussi Halla-ahon tekstille "Ihmisarvosta"  (13.4.2005) Jussi Halla-aho: ” Kunnes joku kertoo minulle, että miten niin kaikki ovat samanarvoisia, olen edellä sanotusta seuraten sitä mieltä, että erilaisuus on eriarvoisuutta ja että kaikki ovat eriarvoisia. ” Yritän. Mutta miksi vaivautua? Miksi yrittää keskustelua melkeinpä naiivin tosissaan, kun kirjoittaja itsekin välttelee sitä? Tämäkin selvinnee jäljempänä.

Kristinusko vaatii homohäitä

Usko armosanomaan vanhurskauttaa: Jos todella uskot, että olet jo pelastettu pelkästä armosta eli että olet saava itsellesi aivan kaiken, mitä elämästä on saatavissa, uskot myös, ettei tuon ”kaiken” ulkopuolella ole mitään, mitä voisit teoillasi tavoitella itsellesi vielä lisäksi. Niinpä tekosi tulevat epäitsekkäiksi, lähimmäisiä rakastaviksi. *** Jollakin on todella kipeä ongelma, jonka kanssa hän kärsii. Tämä "joku" on homoseksuaali, joka uskoo melko kirjaimellisesti. Häntä ei auta oma tai muiden kirkosta eroaminen, ateistinen uskon vähättely eikä aina liberaali kristinuskokaan. Häntä ei myöskään auta ”eheytymiseen” kannustaminen, koska hän ei voi valita sukupuolista suuntautuneisuuttaan. Hän tarvitsee fundamentalistista, kirjaimellista uskoa, joka hyväksyy homoseksuaalisuuden. Hän tarvitsee osoituksen, että tällainen usko on syvempää ja Raamatun suhteen fundamentalistisempaa kuin se, mikä häntä nyt ahdistaa. Mutta salliiko Raamattu ylipäätään tällaista uskoa?