tiistai 20. syyskuuta 2011

Unohtakaa persut

Persu-agenda on suurelta osin retoriikkaa, joka kulkee näin: kielletään ongelmien monimutkaisuus, kiinnitetään yksittäiset ongelmat johonkin ulkopuoliseen tahoon ja ratkaistaan ne eristäytymällä, sulkemalla pois tuo taho, ”ne” eroon ”meistä”.

Millä pirulla te estätte talouskriisit ja ekokatastrofit sekä niistä johtuvat konfliktit, joilla on oikeasti vaikutusta hyvinvointiimme? On aika unohtaa persu-agenda ja keskittyä todellisiin ongelmiin niin globaalilla kuin paikallisellakin tasolla. Nyt >kirkkovene< oikeesti!

keskiviikko 27. heinäkuuta 2011

Miten estää viha?

En kysy halla-aholaisilta, kaduttaako tai tuntevatko vastuuta. Kysyn, mitä heidänkin pitäisi nyt tehdä, jotta sama ei toistuisi. En käytä tragediaa poliittisena välineenä, vaan peräänkuulutan estämään tulevat uhrit.

sunnuntai 19. kesäkuuta 2011

Opetus, miksi

Nyt on tarvetta tukiopetukselle. Hallitusohjelman leikkauslistaa lukiessa on pakko kerrata, miksi opetusala on ensiarvoinen Suomelle.

Suomi elää viennistä. Vienti perustuu teknologialle ja sisällöntuotannolle ja tuotteita kehittäville sisämarkkinoille. Teknologia perustuu tieteelle. Sisällöntuotanto perustuu kommunikaatio-osaamiselle, taiteelle ja tieteelle. Sisämarkkinat perustuvat väestölle, joka osaa käyttää vientituotteita. Tiede, taide ja väestön osaavuus perustuvat opetukselle.

perjantai 17. kesäkuuta 2011

Seksi, vapaus, tanssi

(Nopea yritys ajatella vapaasti Platonin Faidrosta ja Pitoja sekä Valtion musiikkia, Heideggerin Ereignista, kosketusta, teologiaa, sekä asiaan liittyviä kliseitä uudella tavalla...)

(Ja ehkä myös kysellään Klossowskin Roberten, Bataillen, Kortteisen viinmarjapensaiden perään. Tai sitten tämä on vain Jean-Luc Nancyn Corpuksen tulkintajuonteita?)

maanantai 30. toukokuuta 2011

Luonnos rasisminvastaiseksi lausumaksi

Koska Perussuomalaisten lausuma "Syrjintää, rasismia ja väkivaltaa vastaan" on saanut aiheellista kritiikkiä, on mielekästä esittää uusi lausuma, ja kysyä, voisivatko Perussuomalaiset ja muutkin puolueet tai niiden eduskuntaryhmät allekirjoittaa tämän: 

torstai 26. toukokuuta 2011

Positiivinen syrjintä ja rasismin tuomitseminen

"Tuomitsemme kaiken etniseen taustaan, kieleen, kulttuuriin, uskontoon tai vastaavaan seikkaan perustuvan syrjinnän tai suosimisen työmarkkinoilla, koulutuksessa ja muissa yhteyksissä. – – Samalla kutsumme muut eduskuntaryhmät liittymään ja sitoutumaan tähän
julistukseen sekä rankaisemaan niitä jäseniään, jotka sanoin tai teoin
loukkaavat tässä julistuksessa esitettyjä periaatteita."

Näin suoraselkäisesti Perussuomalaiset, tuo humanismin horjumaton etuvartio ja ihmisarvojen ylin airut, tuomitsee ankarasti ja pelotta muissa puolueissa rehottavan julkean rasismin.

tiistai 24. toukokuuta 2011

Minä teen nyt taidetta. Taide tekee nyt minua.

Kesto: vajaat parikymmentä minuuttia. Mustavalkoinen. John Baldessari ”I am making art”, 1971.

Tätä pidetään videotaiteen merkkiteoksena. Videollaan Baldessari ottaa asentoja, jotka ovat kuin patsas tai maalauksen hahmo, ja hokee tekevänsä taidetta.

torstai 28. huhtikuuta 2011

Maahanmuuttokritiikin logiikasta ja identiteetistä

Mitä maahanmuuttokritiikki oikeasti kritisoi ja miten hän oikeuttaa kritiikkinsä? Mikä on maahanmuutto-käsitteen logiikka maahanmuuttokriitikon mielessä? Entä mihin sillä yritetään vastata, mihin sillä lopulta pyritään ja miksi se epäonnistuu siinä?

perjantai 22. huhtikuuta 2011

Ihmisarvon aksiomaattisuudesta

Vastaus Jussi Halla-ahon tekstille "Ihmisarvosta" (13.4.2005)

Jussi Halla-aho: ”Kunnes joku kertoo minulle, että miten niin kaikki ovat samanarvoisia, olen edellä sanotusta seuraten sitä mieltä, että erilaisuus on eriarvoisuutta ja että kaikki ovat eriarvoisia.

Yritän.
Mutta miksi vaivautua? Miksi yrittää keskustelua melkeinpä naiivin tosissaan, kun kirjoittaja itsekin välttelee sitä? Tämäkin selvinnee jäljempänä.

perjantai 25. maaliskuuta 2011

Kristinusko vaatii homohäitä

Usko armosanomaan vanhurskauttaa: Jos todella uskot, että olet jo pelastettu pelkästä armosta eli että olet saava itsellesi aivan kaiken, mitä elämästä on saatavissa, uskot myös, ettei tuon ”kaiken” ulkopuolella ole mitään, mitä voisit teoillasi tavoitella itsellesi vielä lisäksi. Niinpä tekosi tulevat epäitsekkäiksi, lähimmäisiä rakastaviksi.

***

Jollakin on todella kipeä ongelma, jonka kanssa hän kärsii. Tämä "joku" on homoseksuaali, joka uskoo melko kirjaimellisesti. Häntä ei auta oma tai muiden kirkosta eroaminen, ateistinen uskon vähättely eikä aina liberaali kristinuskokaan. Häntä ei myöskään auta ”eheytymiseen” kannustaminen, koska hän ei voi valita sukupuolista suuntautuneisuuttaan. Hän tarvitsee fundamentalistista, kirjaimellista uskoa, joka hyväksyy homoseksuaalisuuden. Hän tarvitsee osoituksen, että tällainen usko on syvempää ja Raamatun suhteen fundamentalistisempaa kuin se, mikä häntä nyt ahdistaa. Mutta salliiko Raamattu ylipäätään tällaista uskoa?